SIMKA (Simpanan Berjangka)

Jangka Waktu

Suku Bunga

Perbulan Pertahun

3 bulan

0,75% 9%

4 bulan

0,83%

10%

6 bulan

1%

12%

12 bulan 1,33%

16%